Industrier

HANDYMAN KAN ANVÄNDAS FÖR OLIKA BRANSCHER

Branscher i korthet

ENKEL HANTERING AV ORDER

Facility Management

Byggande och anläggning

El-installation

IT-service

Kylning och luftkonditionering

Mekanik och byggteknik

Teknisk service

Skadeservice

Medicinteknik

Andre branscher

HANTERA SERVICEPROCESSER ENKELT OCH EFFEKTIVT

VÅR PROGRAMVARA FÖR ORDERHANTERING ANVÄNDS FRAMGÅNGSRIKT INOM EN RAD OLIKA BRANSCHER.

Handyman har använts i många år inom en rad olika branscher. Trots alla skillnader finns det likheter: Service är den avgörande konkurrens faktorn, utmaningar när det gäller svarstider och resursplanering, höga krav på servicekvalitet med samtidig kostnadspress, behovet av att noggrant dokumentera de tjänster som tillhandahålls, kravet att utforma serviceprocesser konsekvent/unisont och effektivt. Handyman är särskilt vanligt förekommande i dessa branscher.

DETTA ÄR VAD ANVÄNDARNA SÄGER OM HANDYMAN