Beställ databehandlingsavtal från GSGroup FS AB

För att säkerställa att våra kunders uppgifter omfattas av samma skyddsnivå inom hela organisationen tillämpar GSGroup ett konsekvent tillvägagångssätt inom hela koncernen. Databehandlingsavtalet ingås därför med det norska moderbolaget GSGroup AS. Det är formulerat på ett sådant sätt att det omfattar alla dotterbolag, särskilt GSGroup FS AB.

 

Hur man går vidare med ingåendet av avtalet:

Välj rätt avtal nedan beroende på vilka produkter du använder:
Hantverkare eller
Guard Systems (Fleetsystem / SpotGuard)
Skriv ut dokumentet i två kopior
Fyll i de gulmarkerade områdena i båda kopiorna
Sida 1: Ditt företag
Sida 9 (Bilaga 1): Dina kontakter
Underteckna avtalet i två exemplar på sidan 7, med angivande av plats och datum
Skicka de två ifyllda och undertecknade exemplaren tillbaka till GSGroup:


GSGroup FS AB

Järnbrotts Prästväg 2

421 47 Göteborg

 

Vi kommer sedan att skicka en kopia som undertecknats av oss

Välj ditt personuppgiftsbiträdesavtal