Programvara för hantering av fältservice - för mobil och kontor

Handyman är det professionella fältservice-systemet som dagligen används av över 45.000 servicetekniker och installatörer i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland. Handyman har ett brett utbud av funktioner som utvecklats i samarbete med tjänsteföretag - från tidrapportering till avancerad servicehantering. Och systemet gör det enkelt och intuitivt för både kontorspersonal och fältarbetare att hålla reda på uppgifter, tidrapportering, materialåtgång, avtal och fakturering.

OPTIMERA DIN SERVICEVERKSAMHET MED HANDYMAN

Handyman är en standardlösning som optimerar alla processer inom modern orderhantering för tjänsteföretag. Handyman kan användas som en renodlad mobillösning för t.ex. mobil tidrapportering. Samtidigt innehåller systemet omfattande programvara för hantering av fältservice som kan växa och utvecklas med dina affärsbehov. Många service- och installationsföretag använder Handyman för orderhantering, serviceplanering och resursplanering. Systemet skapar förutsättningar för en papperslös, digital serviceprocess och informationsutbyte mellan tekniker och montörer på fältet och medarbetare på kontoret. Det går snabbt och enkelt att implementera Handyman. Detta beror på standardfunktionaliteten, som särskilt kännetecknas av det faktum att anpassningar till kundspecifika krav görs genom att konfigurera programvaran och inte genom dyra och tidskrävande utvecklingsprojekt.

Moln eller lokalt: Du bestämmer

Det är lätt att komma igång. För att använda Handyman behöver du bara datorer för din kontorspersonal och mobila enheter för dina fältservicetekniker (Android, iOS, Windows). Handyman kräver inte att du har egna servrar, utan levereras som Software as a Service (SaaS) från molnet. Din fördel är att du alltid har den senaste versionen av Handyman och att du inte behöver oroa dig för hanteringen av IT-infrastrukturen. GSGroup hostar Handyman åt dig på servrar hos välkända partners i Europa, och vi garanterar hög tillgänglighet och maximal säkerhet. Om du ändå föredrar att ha Handyman i din egen infrastruktur går det också bra, eftersom Handyman finns tillgängligt både lokalt och i molnet.
HM-forside-til-mock_iphone13blue_portrait

Handyman Mobile

Fältservicetekniker-app för smartphones, surfplattor och bärbara datorer

 • Mobil tidrapportering
 • Registrering av materialförbrukning, eventuellt med mobil lagerhantering
 • Mobil fotodokumentation
 • Kundspecifika checklistor och formulärer
 • Mobil programvara för Android, iOS och Windows
 • 100% offline-kapacitet tack vare sofistikerad synkronisering
 • Enkelt och intuitiv att använda
Handyman-Office_imac2013_right.png

Kontor för hantverkare

Orderhantering &
Förvaltning av tjänster

 • Hantering av installerad bas/enheter
 • Planering av tjänster
 • Skapa och hantera order
 • Utarbetande av offerter och fakturor
 • Rapporter och utvärderingar

Vad användare säger om Handyman

Översikt över de viktigaste funktionerna

Hantering av fälttjänster görs enkelt

Tidsregistrering

Material och lager

Fotodokumentation

Checklistor

Förvaltning av tjänster

Underhållsplaner

Erbjudanden

Orderhantering

Fakturor

Resursplanering

Optimering av rutter

Rapporter och utvärderingar

ERP-integrationer

Andra funktioner

Integration med ditt affärssystem

Arbetar du redan med ett ERP-system, ett lagerhanteringsprogram eller andra system, t.ex. ett CRM- eller ett redovisningssystem? Då kan du enkelt ansluta dina befintliga system till Handyman via ett gränssnitt. Det gör dina serviceprocesser ännu mer strömlinjeformade, effektiva och helt digitalt.
Annat ERP?

Handyman har standardgränssnitt mot många andra ERP-system och varuhanteringssystem

Fördelar för ditt företag

Programvara för orderhantering med ett brett utbud av funktioner

Hantera en mobil arbetsstyrka

Handyman är ett Field Service Management-system som hjälper tjänsteföretag att effektivt hantera installatörers och teknikers arbete ute på fältet. Handyman är en heltäckande programvara för personalhantering och erbjuder funktioner som resursplanering via en intuitiv schemaläggningskarta. Handyman hjälper också till att göra schemaläggningen av tekniker snabbare, effektivare och mer kundvänlig. Detta uppnås i synnerhet genom att ta hänsyn till enskilda medarbetares kompetens och tillgänglighet. Med kartvy och ruttplanering är det också enkelt att optimera restiderna för serviceuppdrag.

TJÄNSTEHANTERING

Med tillvalsmodulen „Service Management“ erbjuder Handyman en omfattande funktion för planering av serviceuppdrag. Det gör det enkelt att hantera serviceavtal och passar för följande behov:

 • Behöver detaljerad information om utrustning
 • Vad händer med din utrustning över tid – historik
 • Sälja eller utföra periodiskt underhåll på utrustningen
 • Standardiserade serviceuppgifter definierar vilka uppgifter som ska utföras och dokumenteras
 • Serviceorder genereras automatiskt i enlighet med schemat
 • Kontraktet definierar regler för ordergenerering och fakturering
 • Automatisk hantering av kontraktshandlingar

Modulen kan användas på många olika sätt och ger dig möjlighet att utveckla tjänsteutbudet i din organisation utan att behöva öka din personalstyrka avsevärt. Modulen ger en bra översikt över åtaganden och vad som har gjorts vid de olika anläggningarna.

MOBIL TIDRAPPORTERING

Handyman Mobile erbjuder ett brett utbud av funktioner för mobil tidrapportering. Systemet kan anpassas efter behov: En enkel klocka kan registrera start- och sluttid för uppgiften. Och det kan kompletteras med fullständig registrering av arbetstid för löneredovisning och orderregistrering för fakturering av arbets- och materialåtgång till kunden. Beroende på licens och konfiguration kan tidsregistrering med Handyman mobilprogramvara registrera olika detaljer om en uppgift, t.ex.

 • Anställds ID
 • Lönetyp / tidstyp / löneartikel
 • Antal / antal timmar
 • Starttid / Start
 • Sluttid
 • Kommentar som fri text
 • Andra dimensioner, t.ex. bärare, kostnadsenhet, projekt
 • Faktureringsgrad
 • Geokoordinater / GPS-information
 • Kilometer / avstånd vid bokning av restid

Tillvalet TMS-modul gör det enkelt att boka körtid, arbetstid och rasttid genom att helt enkelt trycka på knapparna på stoppuret i tidrapporteringsappen.

HANDYMAN - DEN MOBILA LÖSNINGEN FÖR MS DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL, NAV/NAVISION OCH MÅNGA ANDRA ERP-SYSTEM

Handyman används ofta tillsammans med ett ERP-system. Öppna gränssnitt gör integrationen enkel. Handyman kan ge ett värdefullt bidrag till en mobil CRM/mobil ERP-strategi. Handyman Mobile-appen är i hög grad integrerad i Microsoft Dynamics Business Central / NAV / Navision-systemet. Det finns också gränssnitt till SAP för att hantera mobila serviceorder med Handyman.