Handyman Office

STANDARDPROGRAMVARA SOM EFFEKTIVT HANTERAR ALLA ARBETSORDER

Ditt centrum för servicehantering

Arbetsordersystem: Applikationen Handyman Office är avsedd för servicechefer och kontorsanställda. Detta säkerställer en effektiv hantering av alla arbetsorder och uppgifter. Handyman Office används också för att konfigurera hela Handyman-systemet. Handyman Office ger dig en kontinuerligt uppdaterad översikt över din serviceorganisation. På så sätt kan du snabbt bearbeta öppna uppgifter, identifiera förbättringspotential, vidta riktade åtgärder och anpassa systemet efter dina behov.
Handyman-Resource-Planner-Laptop.png

Översikt över alla order

Med Handyman Office har användaren alltid en överblick över alla aktuella och planerade arbetsorder. Dessutom finns enkla sök- och filterfunktioner samt olika rapporter. Vyn över de order som ska hanteras kan filtreras individuellt efter olika kriterier som status, ordertyp, prioritet, start-/slutdatum etc.

Handyman Office kommer ihåg dessa inställningar för varje användare, så att varje användare kan välja den inställning som bäst passar deras uppgifter. Alla historiska data om order och uppgifter finns också tillgängliga, så att du när som helst kan hämta en orderhistorik för varje kund.

Beställningar perfekt förberedda för teknikern

Nästan alla funktioner i Handyman Mobile finns också tillgängliga i Handyman Office. På så sätt kan kontorsanställda även registrera möten, boka material och fylla i checklistor.

Detta innebär att all känd information om kunder, kontakter, platser, arbetsbeskrivningar, nödvändigt material etc. kan registreras av anställda på kontoret. Du kan bifoga foton, dokument eller ritningar till ordern och dokumentera din kommunikation med kunden. Reservdelar som teknikern ändå måste byta ut kan också registreras.

Alla uppgifter som registreras i Handyman Office är omedelbart tillgängliga för serviceteknikern i Handyman Mobile. Med bara ett klick har han alla uppgifter som behövs för att behandla ordern.

pexels-andrea-piacquadio-3760093-scaled.jpg
pexels-andrea-piacquadio-3756679-scaled.jpg

Avsluta uppgifter på det enkla sättet

När arbetet har slutförts på den mobila enheten kan installatörens uppgifter kompletteras och korrigeras på kontoret. Handyman Office har flera funktioner som gör att efterbearbetningen av uppgifter går snabbt, effektivt och grundligt. Möjligheten att godkänna hela uppgiften eller enskilda tid- och materialposter är särskilt användbar. Beställningar kan skjutas upp – t.ex. om du måste vänta på en faktura från en underleverantör. Kontorspersonalen har alltid en överblick över vilka order och varor som fortfarande behöver kontrolleras och vilka som är klara för fakturering.

Handyman Office Arbetsordersystem kan automatiskt prissätta varje artikel baserat på den information du tillhandahåller.

Arbetar ni med eller utan ett ERP-system?

Handyman Office-funktionerna täcker hela din serviceprocess – även om du inte vill använda eller ansluta till ett ERP- eller varuhanteringssystem:

  • Hantering av kundbasen
  • Hantering av den installerade basen (objekt/enheter/maskiner på vilka ni tillhandahåller tjänster)
  • Automatisk generering av underhållsorder baserat på din underhållsplan
  • Servicehistorik för alla order per kund, plats och enhet
  • Underhåll/import av artikelstamdata och priser
  • Förberedelse av erbjudanden
  • Skapa order
  • Regler för automatisk kundprissättning
  • Utarbetande av fakturor
  • Instrumentpaneler, rapporter och utvärderingar

Har du någon av dessa funktioner i ditt ERP- eller varuhanteringssystem idag (t.ex. Lexware, MS Navision, MS Business Central eller SAP) och skulle vilja använda dem med Handyman? Använd sedan det gränssnitt för Handyman ERP som passar ditt system.

pexels-andrea-piacquadio-3760613-scaled.jpg
pexels-andrea-piacquadio-3756679-scaled.jpg

Anpassning till dina behov

Handyman Office Arbetsordersystem ger dig möjlighet att anpassa systemet efter dina behov genom ett lättförståeligt gränssnitt. Du skapar dina egna checklistor och serviceformulär, definierar rättigheterna för enskilda användargrupper och hanterar ordböcker och obligatoriska poster för dina tekniker.

Vid behov kan Handyman kompletteras och utökas med olika tillvalsmoduler. Helt skräddarsydda tillägg som är helt anpassade till dina specifika krav är också möjliga.

Handyman är tillgänglig på plats eller som ett molnbaserat erbjudande.