Fortnox-tillägg för Handyman

Kom igång med Handyman och Fortnox

Funktionalitet för integration mellan Handyman och Fortnox

Integrationen mellan Handyman och Fortnox är en fakturabaserad integration. När en faktura eller kreditnota skapas i Handyman kommer integrationen automatiskt att exportera fakturan till Fortnox, antingen som en utkastfaktura eller en bokförd faktura.


Handyman erbjuder ett mycket rikt utbud av funktionalitet för en fältarbetare, och all denna funktionalitet kan användas tillsammans med integrationen.

Fortnox HM Office Mobile

Snabb och enkel implementering

  • Integrationen använder websockets (WS) från Fortnox för kund, faktura, kostnadsställen och artiklar för att få ett omedelbart dataflöde.
  • Fastprisfakturering i Handyman stöds.
  • Fel i integrationen visas i Handyman Office meddelandelogg.
  • En “blinkande” ikon i Handyman Office indikerar när ett integrationsfel har uppstått.
  • Stöd för både Handyman Cloud och lokal Handyman-installation.

Fortnox med tillägg för Field-Service

Integrationen körs som funktioner i Azure och använder Azure Service Bus-meddelanden för att kommunicera med Handyman Office. Miljön i Azure ger hög skalbarhet och tillförlitlighet.
Integrationen använder Azure Application Insights för detaljerad loggning. Dessa loggar används för felsökning när informationen i meddelandeloggen inte är tillräcklig.

Fortnox REST API och Handyman REST API används för att överföra data mellan system.
Denna integration är en standardprodukt från GSGroup och vi övervakar och underhåller den kontinuerligt. Ett brett spektrum av inställningar används för att anpassa varje kund.
Om du vill ha ny funktionalitet för integrationen, skicka din förfrågan till GSGroups support.

Office Worker on Monitor

Handyman gör dina serviceprocesser från Fortnox

Order kan skapas som vanligt i Fortnox. Istället för att skriva ut beställningsblanketterna till teknikerna överförs beställningarna till Handyman via anknytningen och görs tillgängliga för serviceteknikerna på deras mobila enheter. Planeringen kan göras antingen i Fortnox eller i Handyman Office. Alla data som samlas in av teknikern i Handyman Mobile rapporteras tillbaka till Fortnox. Där kan de användas som vanligt för fakturering, löner och internredovisning.
För användarna verkar integrationen alltför sömlös, som om fältpersonalen hade direkt tillgång till Fortnox-systemet med sina surfplattor eller smartphones. Administrationen av lösningen (t.ex. administration av servicetekniker, användarrättigheter, konfiguration av integrationen) är centraliserad i MS 365 BC. Handyman kompletterar Fortnox med mobil datainsamling eller komplett programvara för servicehantering.
Kunderna kan enkelt definiera integrationsdjupet själva: I tillägget väljer du de datatyper som ska importeras och exporteras (t.ex. resurser, arbetstyper och serviceorder). Sedan kan enskilda poster väljas för export inom en datatyp (t.ex. enskilda arbetstyper).

Tekniskt genomförande

Stöd ges för att arbeta med serviceorder samt kontraktsorder och projekt. Med tillägget kan standardimplementeringar av Fortnox kopplas till Handyman med några få konfigurationsinställningar. Men gränssnittet är också utformat för att integrera anpassade Fortnox-implementeringar som använder fält, tabeller eller affärslogik som avviker från standarden med liten ansträngning.

Kopplingen mellan Fortnox och den mobila serviceappen Handyman möjliggör en snabb, heltäckande serviceprocess utan avbrott.

GS_Group_Handyman-39-min

Moln eller lokalt

Oavsett om du använder Fortnox i molnet eller har det installerat lokalt på plats, kan du integrera med Handyman. Vårt gränssnitt är lämpligt för båda scenarierna.

Handyman finns också som ett molnbaserat system för hantering av fälttjänster där GSGroup sköter infrastrukturen åt dig.

UPPTÄCK DEN ENKLA INTEGRATIONEN AV HANDYMAN MED FORTNOX

Starta sömlöst din hantverks- och serviceverksamhet med Handyman, direkt från Fortnox Appstore. Våra experter är redo att hjälpa dig att göra denna integration smidig och effektiv.

Är du redo att optimera dina hantverks- och serviceprocesser? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna att arbeta hand i hand med Handyman och Fortnox för att förbättra din verksamhet.

Meeting mit iPads

Kontakta oss

Vill du veta mer om samspelet mellan programvara för Field Service Management och Microsoft Dynamics Business 365 Central? Eller är du en MS Business Central-partner och intresserad av att arbeta med oss? Prata med oss!

Telefon: +46 31- 776 58 10
E: info@gsgroup.se
cropped-cropped-thumbnail_20200313_GSGroup_Logo.png