Impressum och friskrivningsklausul

Tryck

Information enligt § 5 TMG

GSGroup Deutschland GmbH
Selkamp 12 Annonser
44287 Dortmund

Telefon 0231 2224569-0
E-post: info@gsgroup.de
Internet: www.gsgroup.de

Registreringsdomstol: Dortmund District Court, registreringsnummer HRB 27441
Verkställande direktör med rätt att företräda bolaget och ansvarig för innehållet enligt § 6 MDStV: Christoph Brüntrup, Espen Ranvik
MOMS-ID: DE 253679918

Friskrivning från ansvar

Alla foton, grafik, logotyper, texter, videor och alla andra komponenter på denna webbplats omfattas av GSGroup Deutschland GmbH:s upphovsrätt och ägs av GSGroup Deutschland GmbH, Selkamp 12, 44287 Dortmund, Tyskland. All vidare användning av materialet är förbjuden utan skriftligt tillstånd från ägaren. GSGroup Deutschland GmbH påpekar att all information tillhandahålls utan garanti och att allt ansvar för felaktig, ofullständig eller föråldrad information är uteslutet. Undantag är logotyper från partners och kunder, som är föremål för respektive ägares upphovsrätt.

Integritet
Alla uppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas i enlighet med bestämmelserna i den federala dataskyddslagen (BDSG) och lagen om informations- och telekommunikationstjänster (IuTDG). Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan uttryckligt tillstånd från den berörda personen. Med „personuppgifter“ menar vi information som kan användas för att fastställa din identitet. Till exempel ditt namn, din adress eller ditt telefonnummer.