Servicehantering med Handyman

Servicemodulen förenklar försäljningen av serviceavtal genom att ge en överblick och dokumentation.

Den kompletta lösningen för service

Handyman Service Management möjliggör hantering av systeminformation (installerad bas) och service-/underhållsavtal. Det är också möjligt att automatiskt skapa serviceorder baserat på en underhållsplan. Programvaran för servicehantering fungerar sömlöst med Handyman Mobile.

Viktiga funktioner i programvaran för Handyman-service / underhållsprogramvara

Plats och utrustning

Serviceobjekten och deras placering kan organiseras på valfritt sätt. Det finns inga gränser för strukturen i Handyman. Du kan bifoga checklistor och dokument till enheterna och historiken över servicebesök och reparationer följer enheten, oavsett vem som äger den.

Serviceformulär

Serviceformulär används för att dokumentera de tjänster som utförs åt kunden. Dessutom kan du ha separata punkter för att dokumentera arbetet internt. I kombination med avtal får man en dynamisk aktivitetslista som visar vad som behöver göras för varje enskilt besök.

Material kan kopplas till formulären så att rätt material och reservdelar automatiskt visas på serviceorderna. På så sätt säkerställs korrekt fakturering och logistik. Serviceformulären ligger till grund för orderns servicerapport.

Servicerapport

Servicerapporten skapas baserat på serviceformulären för ordern och kan skickas till kunden av både Handyman Office och Handyman Mobile.

Kontrakt

Avtalet används för att generera serviceorder automatiskt, vid rätt tidpunkt och med rätt innehåll. Dessutom kan du antingen fakturera tjänsten i Handyman’s faktureringsmodul eller så skickar Handyman en fakturaorder till affärssystemet. Avtalen kan granskas för att säkerställa att fakturabeloppen är korrekta och i linje med avtalet med kunden. Ytterligare avtalade ökningar i avtalen kan faktureras automatiskt med smarta faktureringsregler.