Välj rätt system: 5 faktorer att tänka på vid val av system för hantering av fältservice

BC-scaled.jpg

Få överblick, insikt och vinst: Så stärker du din serviceverksamhet med ett Field Service Management System för Microsoft Business Central och andra professionella ERP-system.

1. Integration och kompatibilitet

Se till att den programvara för Field Service Management som du väljer är kompatibel med din version av Microsoft Business Central och att de två systemen kan utbyta data sömlöst.

Tät integration gör det möjligt för tjänsteföretag att dela information om kunder, arbetsorder och uppgifter i realtid, vilket möjliggör snabba beslut. Det kan handla om att uppdatera arbetsorderns status, tilldela tekniker uppgifter, skicka in servicerapporter för fakturering och övervaka teknikernas framsteg i realtid.

Dessutom bidrar den täta integrationen till att undvika fel och dubbla data, eftersom all information automatiskt synkroniseras mellan Microsoft Business Central och den valda programvaran för hantering av fältservice med mobila lösningar. Det minskar risken för manuella inmatningsfel och säkerställer att serviceföretaget alltid har tillgång till den mest aktuella informationen.

Slutligen bör du välja ett system som inte kräver någon programmering och som är utformat för daglig användning tillsammans med ditt affärssystem. Se också till att den programvara för fältservice som du väljer kan integreras med andra system som du använder i ditt företag så att du får en integrerad lösning.

2. funktionalitet

Välj programvara för fältservice som har de funktioner du behöver för att stödja din serviceverksamhet. Det kan t.ex. vara funktioner för planering, tidsregistrering, lagerhantering och rapportering. Det kan också vara att dokumentera uppgifterna i form av bilder eller fylla i checklistor. Det finns en tendens att integrera orderhanteringssystem i fleet management-lösningar, vilket innebär att företag också får en översikt över vagnpark och utrustning i ett och samma system. Till exempel kan du alltid se var nästa medarbetare för uppgiften befinner sig, vilket sparar bränsle och gör planeringen enklare.

3. utveckling

Välj inte bara ett orderhanteringssystem baserat på vad du behöver här och nu. Hitta ett system som kan växa med din verksamhet. I en framtid där kunderna vill ha mer självbetjäning måste orderhanteringssystem och kundportaler integreras i samma lösning, medan Internet of Things kommer att bidra till ett större fokus på prediktiv service snarare än reaktiv service.

4. Användarvänlighet

Välj ett system som är enkelt både för serviceteknikerna ute på fältet och för personalen på kontoret. För serviceteknikerna blir det ett viktigt verktyg, ju enklare fältserviceappen (Android, iOS, iPad, laptop, surfplatta) är att navigera i och ju tydligare informationen hanteras, desto tydligare blir deras dagliga rutin. På kontoret är det också viktigt att systemet ger en snabb överblick över slutförda, pågående och väntande uppgifter. Om den är intuitiv och användarvänlig kommer genomförandet att bli enkelt och smärtfritt.

5. stöd

Välj ett system som har utvecklats i samarbete med din ERP-leverantör och se till att du och din personal har tillgång till support och rådgivning. Inte bara på daglig basis, utan även vid lansering och när nya funktioner implementeras, så att du är helt säker på att använda systemet på det mest effektiva sättet.

Läs fler artiklar om detta ämne