Tidrapportering 2024

Hur man säkerställer en bättre överblick och ökad effektivitet med mobil tidhantering

Tidrapportering är nu obligatorisk för alla anställda i företag inom EU. Men även om det kan verka som ett onödigt återinförande av stämpelklockan, finns det ett brett utbud av fördelar med tidsspårning. Handyman Mobile Tidrapportering ger överblick, ökar produktiviteten och skapar bättre planering. Och systemet är både enkelt, snabbt och effektivt.

Korrekt fakturering och lönehantering

Handyman Mobile Tidrapportering gör det möjligt att dokumentera exakt hur många timmar anställda lägger ner på varje uppgift eller projekt. Detta säkerställer att kunderna faktureras korrekt för det utförda arbetet och att de anställda får rätt lön för sin arbetstid.

Ökad produktivitet

Med ett tidsspårningssystem kan ledningen analysera hur anställda spenderar sin tid och identifiera bortkastad tid. Detta kan leda till att arbetsflöden optimeras och produktiviteten förbättras.

Bättre planering och resurshantering

Handyman Mobile Tidrapportering ger en tydlig bild av medarbetarnas tillgänglighet och arbetsbelastning. Detta gör det lättare att planera nya uppgifter och projekt, säkerställa tillräckliga resurser och undvika överbelastning av anställda.

Ökad transparens och ansvarsskyldighet

När de anställda vet att deras arbetstid registreras och analyseras ökar deras ansvarsskyldighet. Ett tidhantering verktyg kan motivera dem att arbeta mer effektivt och minska slöseri med tid.

Förbättrad kundservice

Noggrann spårning av tid som spenderas på kundbesök och uppgifter gör det lättare att ge kunderna korrekta uppskattningar och uppdateringar om när arbetet kommer att slutföras. Detta kan förbättra kundnöjdheten och stärka kundlojaliteten.

Tillmötesgående

Från och med den 1 juli 2024 är det obligatoriskt för alla arbetsgivare inom EU att införa ett tidsregistreringssystem som registrerar anställdas tid – det vill säga i detta sammanhang både kontorsanställda och anställda på fältet. Handyman Mobile Tidsregistrering gör det enkelt att registrera tid för alla personalgrupper och på så sätt följa lagen.

Data för strategiska beslut

De data som samlas in genom tidsspårning kan användas för att fatta strategiska beslut. Genom att analysera tidsspårningsdata kan du till exempel avslöja vilka typer av uppgifter som är mest tidskrävande och var företaget kan investera i automatisering eller extra utbildning.

Förbättrad projektledning

För företag som arbetar med projekt ger tidrapportering en tydlig bild av hur mycket tid som har lagts ner på olika projekt. Ett tidrapporteringssystem gör det möjligt att jämföra förväntad och faktisk tidsåtgång och förbättra framtida tidsuppskattningar och projektplanering.

Integration med andra system

Handyman kan integreras med andra system som lönesystem, faktureringssystem och ERP-system. Detta skapar ett sammanhållet och effektivt arbetsflöde där data bara behöver matas in en gång och sedan kan användas i olika system.

Handyman Mobile Tidrapportering gör det enkelt och snabbt att hantera timmar och andra kostnader som behöver föras över till företagets lönesystem. Med den här funktionen kan du på ett effektivt sätt säkerställa att löneunderlaget är korrekt innan det överförs. Detta kommer i de flesta fall att eliminera behovet av en tvåvägsintegration med lönesystemet.

Tidgodkännandemodulen i Handyman har ett standard XML-format som kan användas för att importera data till lönesystemet. Vår konsultavdelning har också en egen lösning, där vi kan konvertera till alla typer av format som de olika lönesystemen kan importera. Här kan vi också göra justeringar och beräkningar innan data importeras in i lönesystemet.

Handyman Mobile Tidsregistrering – en komplett mobil lösning

Handyman erbjuder ett brett utbud av funktioner för mobil tidrapportering. Systemet kan anpassas efter behov: En enkel klocka kan registrera start- och sluttid för uppgiften. Och den kan kompletteras med en komplett arbetstidsregistrering för löneredovisning och orderdatainmatning för fakturering av arbetstid och materialåtgång till kunden. Beroende på licens och konfiguration kan tidsspårning med Handymans mobila programvara registrera olika detaljer i en uppgift, till exempel:

• Anställnings-ID Löneart / tidstyp / lönepost
• Antal / Antal timmar
• Starttid / Start
• Sluttid
• Kommentera som fritext
• Andra dimensioner, t.ex. avsändare, kostnadsbärare, projekt
• Faktureringssats
• Geokoordinater/GPS-information
• Kilometer/avstånd vid bokning av restid
• TMS-modulen (tillval) gör det enkelt att boka körtid, arbetstid och rasttid genom att helt enkelt trycka på knapparna på stoppuret i tidrapporteringsappen.

Handyman optimerar alla processer inom fältservicehantering i serviceföretag. Över 45 000 tekniker från nordiska och tyska service- och monteringsföretag använder Handyman dagligen för projektledning, ärendehantering, orderhantering, serviceplanering och resursplanering. Systemet skapar ramarna för en enkel elektronisk serviceprocess och informationsutbyte mellan tekniker och montörer på fältet och anställda på kontoret

Läs fler artiklar om detta ämne

Handyman Mobile
Tidrapportering 2024

Hur man säkerställer en bättre överblick och ökad effektivitet med mobil tidhantering Tidrapportering är nu obligatorisk för alla anställda i företag inom EU. Men även

Läs mer "